fbpx
Obchodní podmínky

Provozovatel webových stránek a služby www.evropskaliga.com

EULEAGUETIPSLLC (registrační číslo 2016-000124861)
Kontaktní adresa: Václavské náměstí 846/1, Palác Koruna, 110
00 Praha 1
kontaktní osoba: Martin Čížek
Kontakt: martin@evropskaliga.com

I. Prohlášení

Provozovatel poskytuje zájemcům službu EVROPSKÁLIGA.com v oblasti kurzového sázení.

Služba EVROPSKÁLIGA.com včetně tipů má pouze informativní charakter a EULEAGUETIPSLLC nenese odpovědnost za škodu, která zájemci vznikla, ať už přímo nebo nepřímo, použitím tipu nebo dalších informací. Je na úvaze zájemce, zda poskytnuté informace a tipy využije či nikoliv. 

II. Tipy zdarma a PREMIUM tipy

Tipy zdarma jsou zpřístupněny všem registrovaným uživatelům zdarma na webu. 

V rámci služby je možné aktivovat předplatné PREMIUM tipů, díky kterému zájemce získá přístup k exkluzivním tipům. Členství klubu aktivuje zájemce tak, že uhradí poplatek bankovním převodem. Informace o členství jsou uvedeny po přihlášení na www.evropskaliga.com.

III. Garance

Provozovatel poskytuje zájemci, kteří si předplatí PREMIUM tipy, garanci spokojenosti. Zájemci, který nebude spokojen s kvalitou služby, budou bezplatně zpřístupněni další PREMIUM tipy.

IV. Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel se zavazuje, že po úhradě poplatku za předplatné PREMIUM tipů zpřístupní zájemci členskou sekci a zobrazí mu exkluzivní tipy.

Provozovatel nezodpovídá za jakoukoliv újmu, která vznikne zájemci nebo třetí osobě v důsledku zájemci poskytnutých nepravdivých nebo zkreslených informací a údajů.

 V. Práva a povinnosti zájemce

Službu evropskaliga.com může využívat pouze osoba, která dovršila věk 18 let, je plně svéprávná a souhlasí s těmito VOP. 

Zájemce prohlašuje a souhlasí s tím, že službu objednává na vlastní riziko a výhradně pro svou vlastní potřebu. Zájemce prohlašuje, že si před uzavřením smlouvy zvážil svou finanční situaci a s tímto vědomím nabízené služby hodlá využívat. 

Zájemce není oprávněn poskytovat zaslané tipy třetím osobám. V případě porušení této povinnosti zákazníka jsou provozovatel oprávněn přerušit zájemci používání služby. Zároveň je zájemce povinen zaplatit provozovateli ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč.

 VI. Ochrana osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje zájemce, a to za účelem popsaným v dokumentu Ochrana osobních údajů, který je dostupné na https://evropskaliga.com/ochrana-osobnich-udaju/

VII. Závěrečná ustanovení

Provozovatel může znění podmínek užití služby měnit či doplňovat, avšak zájemce musí být s předstihem o připravovaných změnách informován. Tyto podmínky jsou účinné od 1. ledna 2019.

 

Kontakt

martin@evropskaliga.com

martin@evropskaliga.com

Máš dotaz? Napiš mi!

Chceš vydělávat ještě více a stabilně? Zadej e-mail, pošlu Ti nabídku.

SUPER TIP ZDARMA!

Zadej e-mail, pošlu Ti tip zdarma!